ÖresundsträffenVälkommen till 16:e upplagan av Öresundsträffen.

6-7 Oktober 2018 Idrottens hus Helsingborg

Kategorier och viktklasser
Notera att Öresundsträffen i år är en av SBF:s testtävlingar för ny tävlingsstruktur, som innebär nya kategorier och regler (Testtävlingar 2018) för knattar (P9 & P11) samt för flickor yngre (F9 & F11) .

Kategori Född år Ålder Vikt (kg)
Män (grek/rom)
Pojkar 9 (P9) 2009-2011 7-9 Flytande viktklasser, round robin, minimivikt 22 kg, tävlar en dag*
Pojkar 11 (P11) 2007-2008 10-11 Flytande viktklasser, round robin, minimivikt 22 kg, tävlar två dagar*
Pojkar (P) 2004-2007 11-14 31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85
Ungdomar (U) 2001-2004 14-17 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110
Senior (S) +2kg        -2001 17- 51/55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130
Kvinnor (fristil)
Flickor 9 (F9) 2009-2011 7-9 Flytande viktklasser, round robin, minimivikt 22 kg, tävlar en dag*
Flickor 11 (F11) 2007-2008 10-11 Flytande viktklasser, round robin, minimivikt 22 kg, tävlar två dagar*
Flickor äldre (F/Ä) 2004-2007 11-14 29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66
Kvinnor Ungdom (KvU) 2001-2004 14-17 36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73
Kvinnor (Kv) +2kg         -2001 17- 46/50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76
Män (fristil)
Ungdomar fristil (UFS) 2001-2004 14-17 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110
Senior fristil (FS) +2kg        -2001 17- 53/57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125

*OBS! För att få en översikt över anmälningstätheten i kategorierna F9, F11, P9 och P11 så anmäls brottarna enligt gällande viktklasser för F/Y och K.  Efter invägning kommer brottarnas faktiska vikt att ligga till grund för indelningen i grupper om ca fem brottare där alla möter alla.

Plats
Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10 i Helsingborg.

Invägning och medicinsk kontroll
Fredag kl. 18.30-20.00 (alla)
Lördag kl. 8.00-8.30 (endast F9,P9,F11,P11),
Lördag kl. 8:30-9:00 (endast F/Ä, P, KvU, U, UFS, S, Kv och FS)
Lördag kl. 11:30-12:00 (endast S, Kv samt FS).
Tävlingslicens är obligatorisk och SKALL uppvisas vid vågen.

Preliminär tävlingsplanering
Lördag 9:30 – ca 12.00, P9 & F9 tävlar endast lördag på egen matta.
Lördag 10:00-ca 18:00, övriga kategorier, yngre brottare startar.
Alla seniorklasser startar efter 13
Söndag 9.00 – ca 15.00, alla kategorier.

Notera att ovanstående tävlingsplaneringen är PRELIMINÄR och kan komma att ändras beroende på anmälningstätheten i de nya kategorierna. Dubbleringsmöjligheten för grek/fristilsbrottare är i år inte  möjlig.

Priser
Priser till alla P9, F9, P11 & F11 med utformningen 1, 2, 3, 3, 3.
Övriga kategorier, priser till 1:an – 3:an i varje viktklass.
Lagpris till bästa tjej- respektive killklubb.

Anmälningsavgift
150:- P9 & F9 (tävlar endast en dag)
300:- (resterande kategorier tävlar två dagar)
Betalas in på bankgiro 304-1985                                                          Iban:SE8480000821499131925290

Anmälan
Senast torsdagen den 27 september kl 20.00.

Efteranmälan
Kan ske fram till den 3 oktober mot en extra avgift på 100:- per deltagare via e-post (oresundstraffen@gmail.com).

Avanmälan
Avanmälan efter 4 oktober återbetalas ej.

Servering
Kiosken håller öppet under hela tävlingen och har ett stort sortiment av mackor, hamburgare, korv godis m.m. att välja på.

Parkering
Hänvisning till olika parkeringsplatser i närheten av arenan: https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/parkering/parkeringsplatser-allmanna/parkering-arenaomradet/

Kontakt
Fredrik Sjöberg; 0732-30 63 72
HBK/Bergania, Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 33 Helsingborg

Frågor angående anmälan på hemsidan: Jörgen Sandahl; 0766-34 65 59,
e-post: oresundstraffen@gmail.com

I samarbete med: